DTN Name

A- A A+

Th EN

  • Head E

Press Release

รัฐมนตรีอาร์เซ็ปนัดประชุมที่กัมพูชาต้นมีนาคม หวังเร่งรัดการเจรจาให้ได้ข้อสรุปปลายปีนี้
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาร์เซ็ป สมัยพิเศษ ครั้งที่ 7 ซึ่งกัมพูชาจะจัดเล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล|ทดลองเล่นเกมยิงปลาในวันที่ 2 มีนาคม 2562 ที่เมืองเสียมราฐ โดยไทยในฐานะ...
วันพฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์ 2562
‘พาณิชย์’ นำผู้แทนไทยเข้าร่วมงานอินเดีย-อาเซียน เอ็กซ์โปแอนด์ซัมมิท ครั้งที่ 4  พร้อมจับมือยกระดับการค้าสู่ยุคเศรษฐกิจสมัยใหม่
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 ได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมงานอินเดีย-อาเซียน เอ็กซ์โปแอนด์ ...
วันพุธ, 27 กุมภาพันธ์ 2562
‘กรมเจรจาฯ’ ผนึกกำลังร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงพื้นที่ติวเข้มเกษตรกรภาคเหนือตอนล่าง ขยายตลาดเล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล|ทดลองเล่นเกมยิงปลาเกษตรไทยสู่ตลาดโลกด้วยเอฟทีเอ
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในปี 2562 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติดำเนินโครงการ “เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี” จำนวน 6 ...
วันพุธ, 27 กุมภาพันธ์ 2562
 “กรมเจรจาฯ” ลงพื้นที่เสริมแกร่งชาเชียงราย มั่นใจ! เป็น GI เวิร์ลคลาส แนะผู้ประกอบการใช้เป็นโอกาสสร้างแต้มต่อตลาดชา รักษาอันดับสี่ส่งออกโลก
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและผู้ประกอบการชาจังหวัดเชียงราย เมื่อ...
วันศุกร์, 22 กุมภาพันธ์ 2562
ไทยรุกคืบ! สวมบทประธานอาเซียนเยือนแดนอิเหนา หวังเดินหน้าสรุปผลเจรจา RCEP ภายในสิ้นปี
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยในฐานะประธานอาเซียนได้ตั้งเป้าให้การสรุปผลการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) เป็นประเด็นสำคัญที่...
วันศุกร์, 22 กุมภาพันธ์ 2562
‘กรมเจรจาฯ’ เร่งเครื่องจัดทำระบบรับรองถิ่นกำเนิดเล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล|ทดลองเล่นเกมยิงปลาด้วยตนเองของอาเซียน มั่นใจพร้อมให้ผู้ประกอบการเริ่มใช้งาน ก.ค. นี้
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยผลการประชุมของคณะอนุกรรมการด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดเล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล|ทดลองเล่นเกมยิงปลา (Inter-Sessional SC-AROO Meeting) ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดเล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล|ทดลองเล่นเกมยิงปลา ระหว่างวันที่ 7 – 9...
วันพุธ, 20 กุมภาพันธ์ 2562
‘กรมเจรจาฯ’ ปลื้ม FTA ดันไทยรั้งอันดับ 4 ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ชาของโลก  พร้อมสานต่อความสำเร็จ ลงพื้นที่หนุนผู้ประกอบการชาและเกษตรกรใช้ประโยชน์เอฟทีเอต่อเนื่อง
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ชาเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจึงให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์และติดตามความพร้อมของเกษตรกรและ...
วันจันทร์, 18 กุมภาพันธ์ 2562
‘กรมเจรจาฯ’ จัดสัมมนากฎถิ่นกำเนิดเล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล|ทดลองเล่นเกมยิงปลาฯ ภายใต้ FTA อาเซียน – จีน เสริมแกร่งผู้ประกอบการสงขลา กระตุ้นการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าบุกตลาดจีน
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ลงใต้จัดสัมมนาเรื่อง “กฎถิ่นกำเนิดเล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล|ทดลองเล่นเกมยิงปลาเฉพาะรายเล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล|ทดลองเล่นเกมยิงปลาภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน” ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ...
วันจันทร์, 18 กุมภาพันธ์ 2562
ไทยรุกหนักตลาดอินเดีย แสดงบทบาทนำของประธานอาเซียน ในงาน India – ASEAN Expo and Summit ครั้งที่ 4
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตนจะเดินทางเข้าร่วมงานอินเดีย-อาเซียน เอ็กซ์โปแอนด์ซัมมิท ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “การสร้างสรรค์อนาคตร่วมกัน ...
วันจันทร์, 18 กุมภาพันธ์ 2562
‘กรมเจรจาฯ’ หนุนผู้ประกอบการไทยบุกตลาด ‘อินเดีย’ ชวนเร่งใช้ประโยชน์จาก FTA ขยายการค้าการลงทุน เสริมศักยภาพเศรษฐกิจไทย
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ปัจจุบันไทยมีความตกลงการค้าเสรีกับอินเดียที่มีผลใช้บังคับแล้วอยู่ 2 ฉบับ ที่ผู้ส่งออกสามารถเลือกใช้ประโยชน์ได้ ได้แก่ 1) เอฟทีเอไทย-อินเดีย ที่...
วันพฤหัสบดี, 14 กุมภาพันธ์ 2562